<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Chercher parmi les vidéos, membres, évènements, fichiers audios, photos et blogs Chercher
Roman Durlak
e.motion

Roman Durlak|Poland

Dzięki Bogu! wiem kto mnie stworzył, po co pielgrzymuje na tej ziemi, i wiem dokąd idę!, mój blog www.tylko-Jezus.pl Thank God! I know who created me, why pilgrim on this earth, and I know where I am going!, Thank God! My blog www.tylko-Jezu


Chwała Bogu! Chwała Jezusowi Chrystusowi! Pan dał mi cudowną żonę, pełną ciepła i mądrości,Dzielna Kobieta, trudno o taką, Dziękuje Tobie Boże za takie Błogosławieństwo.Również to Panu upodobało się, by mnie doprowadzić do swoich Czystych Świętych Źródeł, i nie chcę pić z żadnych innych religijnych cystern, Szukam Panie Twojego Oblicza, Objaw Boże mi swoją wolę na resztę moich dni pielgrzymowania. Chcę Ciebie wielbić w duchu i w prawdzie,Bądź wola Twoja! Oto Cie proszę Ojcze w Imieniu Jezusa Chrystusa. Amen

Praise God! Glory to Jesus Christ! The Lord gave me a wonderful wife, full of warmth and wisdom, courageous woman, it is difficult for such, Thank you God for such blessing.Also it pleased the Lord to lead me to their sources of Pure Saints, and I do not want to drink from any other religious tanks, Looking for Mr your face, God's sign to me his desire for the rest of my days of pilgrimage. I want to worship you in spirit and in truth, Thy will be done! Here I ask Father in the Name of Jesus Christ. Amen

Roman Durlak est nouveau sur cross.tv et n'a pas encore d'activités . Veux-tu l’inviter comme contact et lui laisser un petit message de bienvenue, cela aidera Roman Durlak à se sentir accueilli dans la famille cross.tv?

Qui a visité ma page


Romek Romek
Il y a 802 jours
ramah1 ramah1
Il y a 1687 jours
TAUBE Lebensdienst TAUBE Lebensdie…
Il y a 2121 jours
THRONE OF GRACE ASSEMBLY THRONE OF GRACE…
Il y a 2192 jours
Ambassadors Ambassadors
Il y a 2353 jours
michael7 michael7
Il y a 2447 jours
Beatriz Badillo Beatriz Badillo
Il y a 2657 jours
Celina Sandoval Celina Sandoval
Il y a 2670 jours
Ne pas enregistrer mes visites (Changer)

Page de 3